Sla over naar de inhoud

Diensten

Mijn tijd, kennis en ervaring stel ik beschikbaar in de vorm van verschillende diensten. Je kunt natuurlijk altijd contact met me opnemen om te bespreken welke vorm(en) het beste bij je situatie past.

Advies

Ik kan voorzien van algemeen advies met betrekking tot het opstellen van online doelen in de brede zin. Daarnaast kan ik ook specifieke vraagstukken analyseren en zorgen voor terugkoppeling. Ingewikkelde vraagstukken terugbrengen tot begrijpelijke taal.

Opstellen

Op basis van je visie en wensen kan ik een concrete opdracht of documentatie uitschrijven, voorzien van tekst en uitleg naar de opdrachtgever, om te zorgen voor een volledig begrip van het jargon. Hierbij houd ik rekening met prioritering van acceptatie criteria wat een agile aanpak mogelijk maakt bij de uitvoer.

Toetsing

Voor inhoudelijke toetsing van ontvangen (technische) specificaties of offertes, stel ik mijn kennis beschikbaar. Ik beoordeel of de geboden oplossing overeenkomt met de oorspronkelijke vraagstelling, bied een extra blik op de volledigheid van de oplossing en kan inschatten in hoeverre de prijs realistisch is voor de gestelde uitvoering.

Ontwerp en architectuur

Naar aanleiding van een concrete opdracht werk ik deze uit tot een volledig ontwerp voor (een deel van) het online landschap. Ik hou rekening met schaalbaarheid en heb een voorkeur voor een duidelijke scheiding per aandachtsgebied. Ik kan verschillende vormen van ontwerp hanteren: van het definiëren van high over, te realiseren doelen, tot een exacte specificatie van een bepaald component.

Project

Ik ben bereid om nieuwe projecten aan te nemen en voor je uit te voeren (eventueel in samenwerking met derden). Mijn expertise ligt op de uitvoer van frontend werkzaamheden.

Spreken & Workshops

Ik sta open om over mijn expertise te spreken voor een klein of groot publiek, in Nederlandse of Engelse taal. Om technische concepten over te brengen naar mensen die niet direct kennis of ervaring met materie hebben, organiseer ik workshops in verschillende onderwerpen.